06 - 178 50 255     Postbus 1713, 3800 BS Amersfoort     zorg@vgan.nl

Over VCZ

Historie

Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekeringen (VCZ) is in het najaar van 2005 opgericht. Bij de oprichting was VCZ een stichting met als hoofddoelstelling om voor haar deelnemers een kwalitatief hoogwaardige collectieve zorgverzekering tegen een gunstige premie af te sluiten. Op basis van vergelijkend onderzoek kwam OZF als beste zorgverzekeraar uit de bus en werd er een collectieve zorgverzekering gesloten.

De groei van VCZ kwam direct op gang toen, op verzoek van AkzoNobel Nederland en Stichting Pensioenfonds APF (AkzoNobel Pensioenfonds) alle uitkeringsgerechtigden van het APF bij VCZ werden ondergebracht in een speciaal APF-collectief.

Eind 2006 werd op verzoek van de Vereniging Gepensioneerden van AkzoNobel (VGAN) aan familieleden van gepensioneerden (zoals broers en zusters, kinderen en kleinkinderen en hun gezinsleden) de mogelijkheid gegeven zich via VCZ bij OZF te verzekeren. Om dit mogelijk te maken is het Fabeko collectief opgericht. In datzelfde jaar kregen ook werknemers van AkzoNobel de mogelijkheid om zich bij vertrek anders dan via pensionering, bij VCZ aan te sluiten en zo hun verzekering bij OZF onder gunstige voorwaarden voort te zetten.

Gezien het grote aantal gepensioneerden van AkzoNobel als deelnemer in VCZ was er regelmatig contact tussen VCZ en VGAN. Dit resulteerde in een gezamenlijk initiatief tot het instellen van de VGAN-VCZ Referentiegroep (RG). De RG had en heeft vooral tot doel 'breed gedragen' wensen en voorstellen met betrekking tot de verzekeringsvoorwaarden kenbaar te maken aan OZF. In korte tijd ontstond er een kundig en betrokken klankbord voor zowel VCZ als OZF.

De goede samenwerking tussen VCZ en VGAN leidde in de tweede helft van 2008 tot een bestuursuitwisseling. Uit de vele formele en informele contacten tussen de VGAN en VCZ ontstond het idee om te fuseren. Het voorstel hiertoe werd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VGAN op 20 januari 2009 unaniem goedgekeurd. Na de fusie werden de activiteiten van VCZ ongewijzigd voortgezet onder leiding van VCZ oprichter J.C. Bos.

Referentiegroep

Het primaire belang voor u als verzekerde in het collectief is hoe we onze wensen bij OZF onder de aandacht brengen.
OZF vind het belangrijk om verzekerden een stem te geven. Daarom is in 2008 de referentiegroep (RG) opgericht. Dit klankbord van verzekerden voert minimaal twee maal per jaar overleg met de directie van OZF. Veel zaken met betrekking tot service en transparantie, maar ook de voorwaarden in de aanvullende verzekering worden tussen de RG en OZF besproken. De samenstelling van de RG is zo breed mogelijk (M/V) en bestaat momenteel uit 8 leden.
De klankbord functie van de RG wordt door OZF zeer gewaardeerd en vormt een belangrijke schakel tussen OZF en de collectief verzekerden. Het doel van de RG is om een brug te slaan tussen verzekerden en OZF en zorgt er voor dat we als groep verzekerden worden gehoord. De RG is in 2015 twee keer bij elkaar geweest in juni en oktober.
De RG heeft overleg over de inhoud en voorwaarden van het aanvullende verzekeringspakket van OZF. Daarnaast wordt er gesproken over de informatievoorziening tussen OZF en verzekerden. Tijdens dit overleg zijn met OZF afspraken gemaakt zoals:

  • Indien een geneesmiddel niet meer via de basisverzekering wordt vergoed zal samen met OZF worden gekeken of een vergoeding via de aanvullende verzekering wenselijk en mogelijk is.
  • Samen met OZF wordt naar de begrijpbaarheid van de informatie naar de verzekerden gekeken. Dit geldt onder andere voor de informatie via de website en de informatie over de afhandeling van zorgnota’s.
  • Op verzoek van de RG is er in de aanvullende verzekering een vergoeding gekomen voor opname in een hospice.
  • Bij wijzigingen wordt altijd gekeken of en zo ja hoeveel OZF verzekerden het betreft. Indien we als collectief het idee hebben dat er zaken gebeuren die voor de doelgroep onwenselijk zijn kunnen we daarop reageren.

Zorgverzekeraar OZF

Zorgverzekeraar OZF is een kleinschalige organisatie met circa 30 medewerkers. Doordat wij binnen de Achmea-groep vallen, profiteert u van de (zorg)inkoopkracht en efficiënte automatiseringssystemen van Achmea. Op deze wijze bieden wij u zowel goede kwaliteit van zorg als de voordelen van een kleine organisatie.

De geschiedenis van zorgverzekeraar OZF gaat terug tot 1923. In dat jaar richtte de N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ), het latere AkzoNobel, een ziektekostenfonds op. Dit fonds werd op 17 mei 1950 officieel gedoopt tot Onderling Ziektekosten Fonds 1950 W.A. oftewel OZF. In 1998 werd dit fonds omgezet in de Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij OZF, een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Het ziekenfonds OZB (Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven) werd in de jaren '90 opgericht.

Sinds 2005 handelen OZB en OZF onder dezelfde naam, namelijk Zorgverzekeraar OZF. OZF telt 30 medewerkers en opereert sindsdien, met behoud van eigen identiteit, binnen de Achmea-groep. De organisatie kent geen winstoogmerk. Mogelijke overschotten komen ten goede aan de verzekerden. Naast individuele verzekerden heeft OZF met een groot aantal bedrijven collectieve ziektekostencontracten afgesloten. De organisatie is gevestigd in Hengelo en opereert landelijk.

Doordat OZF binnen de Achmea-groep valt, profiteert de organisatie van de (zorg)inkoopkracht en de efficiënte automatiseringssystemen van Achmea. Op deze wijze biedt OZF u tegen een scherpe prijs zowel de goede kwaliteit van zorg als de voordelen van een kleine organisatie. Deze voordelen zijn onder andere: flexibiliteit, toegankelijkheid, snelheid bij het uitbetalen van declaraties en een doelgerichte service.

Bestaat de beste verzekering?

De goedkoopste verzekering, de duurste verzekering en de verzekering met de meeste dekking bestaan allemaal.
Met de introductie van de budgetpolis is er ook een verzekering zonder keus van zorgverlener.
Net als de vraag of het beste zorgstelsel bestaat is de vraag of de beste zorgverzekering bestaat moeilijk te beantwoorden.

Het vergelijken van zorgverzekeringen is geen funshoppen. Wij steken daar veel tijd in en doen dat met de grootste zorgvuldigheid. Na 10 jaar vergelijken hebben we daar ook veel ervaring mee en we weten waar we op moeten letten. Wij gebruiken voor deze vergelijking informatie van diverse bronnen waaronder vergelijking sites zoals die van de consumentenbond en Independer, in combinatie met gegevens van gespecialiseerde onderzoeksbureaus zoals Vektis en Marketresponse.
Net als de afgelopen 10 jaar hebben wij ook dit jaar OZF weer vergeleken met verzekeringen die een vergelijkbare dekking bieden.
Als we alleen de basisverzekering vergelijken zijn de verschillen kleiner geworden. Net als voorgaande jaren blijkt dat de verzekering via OZF met één of meerdere aanvullende verzekeringen niet alleen één van de goedkoopste in zijn soort is maar op basis van dekking en dienstverlening de beste prijs kwaliteitverhouding biedt.

OZF behoort al 10 jaar structureel tot de beste van de klas met een 8+ als klantencijfer.

VCZ

VCZ biedt gepensioneerde medewerkers van AkzoNobel en diens partner, kinderen, kleinkinderen en familieleden de mogelijkheid deel te nemen aan een kwalitatief hoogwaardige collectieve ziektekostenverzekering bij OZF-ACHMEA.

Aanmeldformulier

Contactgegevens

Verzekerdenbelangen Collectieve Ziektekostenverzekeringen

Postbus 1713
3800 BS Amersfoort

06 - 178 50 255

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.